Zaburzenia osobowości to zaburzenia psychiczne, które cechują się innym postrzeganiem otoczenia, innym myśleniem oraz odczuwaniem, czyli ogólnie pacjent charakteryzuje się odmiennością w stosunku do ogólnie przyjętego wzorca zachowań w społeczeństwie. Zaburzenia te sklasyfikowane są w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Wśród zaburzeń osobowości wyróżnić można między innymi zaburzenia typu borderline, zaburzenia paranoiczne czy zaburzenia dyssocjalne. Zaburzenia osobowości mogą odnosić się do zaburzeń struktury osobowości, jak również zaburzeń cech osobowości.

Pacjent, którego dotyczą zaburzenia osobowości często zmaga się z nimi od dzieciństwa lub młodości. Jest mało elastyczny i nie potrafi odpowiednio zareagować w przypadku różnych nieprzewidzianych sytuacji społecznych.

Zaburzenia te są leczone przez kompetentnych psychoterapeutów. Jeżeli szukasz pomocy w zakresie leczenia zaburzeń osobowości, na tej stronie znajdziesz najlepszych psychoterapeutów w rejonie Trójmiasta.

Trójmiasto:
[Samookaleczanie] [Zaburzenia typu borderline]

Poszukaj także w naszych innych katalogach:


Kraków:

[Samookaleczanie] [Zaburzenia typu borderline]


Warszawa:

[Samookaleczanie] [Zaburzenia typu borderline]