Psychoza ? to takie zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się doznaniem zakłóceń w postrzeganiu rzeczywistości. Mianowicie, zaburzeniem świadomości, spostrzegania, dezorganizacji myślenia. Często, osoba, która się znajduje w stanie psychozy, jest przekonana o realności swych spostrzeżeń i odczuć. Nie czuje się chorą. Prawdopodobnie nie da się ją przekonać o absurdalności i niemożliwości istnienia osądów, w realności których jest przekonana.
Psychoza składa się z wielu patologicznych zachowań, które mogą istnieć również, jako osobne zaburzenia. Przyjrzymy się krótko każdemu z osobna.

Jak już wspomnieliśmy, myślenie człowieka z psychozą ulega dezorganizacji. To znaczy, że jego przekonania mogą być niespójne, a wypowiedzi chaotyczne. Te objawy doprowadzają taką osobę do rezygnacji z pracy lub nauki, bo, rzecz jasna, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie. Zaburzeniu też ulegają relację społeczne. Osoba z psychozą, czuje, że nie może kontrolować swoje myśli i zachowanie i boje się tego. Chcę się izolować od innych, bo czuje zagrożenie i nie może sobie z tym poradzić.

Taka osoba może doznawać czegoś, co ma nazwę ?omam rzekomych?. Przykładem takiego zaburzenia może być ?głos mówiący w głowie?. Tak naprawdę, są to myśli, które są głośniejsze od innych. Często same one nakazują jak się zachować choremu i te zachowania, zwykle, są niezgodne z jego wolą.

Błędna ocena rzeczywistości, wyraża się w irracjonalnych sądach, w które wierzy osoba. Te sądy, których potwierdzenie nie nachodzimy w rzeczywistości mają nazwę urojeń. Przykładem takiego sądu może być przekonanie, że myśli chorego to nie jego myśli i że są one nasyłane przez osoby albo istoty obce.

Do tego typu zaburzeń zaliczają się halucynację. Które mają charakter nierealnych doświadczeń, które osoba przeżywa (np. dotyk, kiedy jest sama w mieszkaniu). Takie przeżycia jednak nie przekonują osobę chorą o ich nieprawdziwości, lecz tworzą nowe hipotezy ich istnienia (jednak ktoś tu jest).

Zachowanie osoby w psychozie staje się nieadekwatne do sytuacji i ulega zdezorganizowaniu. To oznacza że trudno takiej osobie robić nawet proste czynności, jak mycie zębów, z tego powodu, że zaburza się ciąg i kolejność działań, które pomagają ten cel osiągnąć.

Na tej podstronie odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie: przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazyNie odnaleziono żadnego gabinetu

W tym miejscu nie znaleziono żadnych pasujących gabinetów - poprzez panel administracyjny możesz dodać NOWY